R

ror_oauth_client

Ukázková aplikace využívající přihlášení účtem ISu pomocí OAuth.